Ca mắc COVID-19 và tử vong cả nước tăng, 5 công ty xin sản xuất thuốc kháng virus