Phát hiện quần thể Đỗ Quyên trên đỉnh núi cao 2005 mét