Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sáng 14/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét lại các nội dung giá khởi điểm đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT và đối với thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; việc tính, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Lãnh đạo Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo ông Đào Chí Biền – Phó Cục trưởng điều hành Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã rà soát lại các quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 2 Điều 35, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 36 của dự thảo Nghị định đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo đó, đối với quy định tại khoản 1 Điều 9 của dự thảo Nghị định, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề xuất được giữ nguyên nội dung “Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đăt trước bằng tiền đồng Việt Nam hoặc bằng văn bản bảo lãnh của ngân hàng và được xác định như sau: Đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT, tiền đặt trước tối thiểu là 1 tỷ đồng và tối đa là 5 tỷ đồng. Đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, tiền đặt trước tối thiểu là 200 triệu đồng và tối đa là 1 tỷ đồng”. Nội dung này đã được rà soát đảm bảo phù hợp với đặc thù tổ chức đầu giá là “quyền khai thác khoáng sản” và đúng với quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Ngoài ra, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng tiếp thu các ý kiến góp ý, sửa đổi Khoản 2 Điều 35 dự thảo Nghị định nhằm quy định rõ hơn trong việc tính, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản hoặc khi đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản. Theo đó, đối với trường hợp trúng đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản nhưng tính đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì việc tính, nộp tiền trúng đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Đối với trường hợp trúng đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tính đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực chưa được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, việc nộp tiền trúng đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Đồng thời, tiếp thu, sửa đổi khoản 2 Điều 36 của dự thảo Nghị định. Cụ thể, sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực, Bộ TN&MT sẽ có văn bản bãi bỏ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14//201, đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để bãi bỏ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 9/9/2014.

Bên cạnh đó, một số ý kiến tại cuộc họp còn đề cập các vấn đề khác như quy chế cuộc đấu giá; thông báo, niêm yết cuộc đấu giá; phê duyệt kết quả trúng đấu giá; phương thức thu nộp tiền trúng đấu giá… nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Luật Đấu giá tài sản.