Xuất hiện hàng loạt điểm lún, nứt bất thường ở Quảng Ninh