Tuyết rơi dày gây thiệt hại về hoa màu tại tỉnh Sơn La