Bình Định: Tăng cường công tác quản lý khoáng sản núi Hòn Chà

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà.

Ngày 18/6/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Núi Hòn Chà tiếp tục bị “chảy máu” tài nguyên” phản ánh về việc núi Hòn Chà vẫn tiếp tục “chảy máu” gây nhiều bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương, mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực núi Hòn Chà.

Ngày 21/6/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp bài “Bình Định: Xử lý trường hợp khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà” thông tin kết quả kiểm tra, xử lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quy Nhơn về một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực núi Hòn Chà.

Khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1603, ngày 21/6/2022 về việc tổng hợp và đề xuất xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đoạn tường rào còn lại ngăn cách giữa Khu Công nghiệp Phú Tài với khu vực phía Đông núi Hòn Chà để góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực này; đồng thời, có biện pháp giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Phú Tài tiếp tay, tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Xe “bò vàng” là công cụ vận chuyển khai thác đá

Giao UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh; tiếp tục duy trì Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, vận chuyển đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà; đồng thời, có biện pháp cụ thể, lâu dài trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản đối với khu vực núi Hòn Chà, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn tại khu vực này.

Chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu, UBND phường Bùi Thị Xuân tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân địa phương hiểu và tuân thủ việc nghiêm cấm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại núi Hòn Chà; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ngang nhiên đưa xe lên núi Hòn Chà khai thác đá

Giao UBND huyện Tuy Phước triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về trình trạng khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà (phần thuộc địa bàn huyện Tuy Phước) và thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản theo quy định tại Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo UBND xã Phước Thành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân tại địa phương hiểu và tuân thủ việc nghiêm cấm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại núi Hòn Chà; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước trong công tác kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản tại núi Hòn Chà; đồng thời theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.