WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) tuyển nhiều vị trí cho dự án chấm dứt bạo lực trẻ em Tiểu vùng Mê Kông (EVAC-GMS):

Liên hệ: 

Phòng Con người và Văn hóa
Tầng 4, tòa nhà HEAC, số 14-16 Hàm Long, Hà Nội
ĐT: 04. 39439920 (nhánh 114)
Email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/09/2016