Kenan tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Kenan Institute Asia (Kenan) đang tuyển 01 Thực tập sinh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email ha@kenan-asia.org trước ngày 16/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.