NEPCon tuyển Chuyên viên CoC

Tổ chức NEPCon đang tuyển 01 Chuyên viên quản lý, giám sát và kiểm tra Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ Online trước ngày 13/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.