HELVETAS tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Helvetas cần tuyển Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Helvetas.vietnam@helvetas.org hoặc trieu.tuanh@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây