Tham gia cuộc thi “Green Empowering – Xanh hóa nền Kinh tế”

Nhằm tìm kiếm và chia sẻ các ý tưởng, sáng kiến, thực hành tiêu dùng và sản xuất bền vững trong các chủ đề công nghệ xanh, thương mại và dịch vụ xanh kinh doanh bền vững về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam phối hợp với Phòng Thương Mại Châu Âu (EuroCham), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường – Tổng cục Môi trường (CETAC) tổ chức cuộc thi “Green Empowering – Xanh hóa nền Kinh tế”.

Các bài dự thi xuất sắc sẽ được chia sẻ tại Hội nghị Green-Biz 2013 và các ý tưởng đề xuất từ các bài dự thi sẽ được nhận hỗ trợ để thực hành và lan tỏa trong doanh nghiệp, gia đình và xã hội.

Tất cả công dân Việt Nam, đặc biệt các bạn học sinh, sinh viên có quan tâm tới các chủ đề trên có thể tham gia cuộc thi này.

Liên hệ:

Ms. Đặng Ngọc Anh.

ĐT: 043-7185930.

Email: hanhtrangkinhtexanh@gmail.com.

Facebook: www.facebook.com/HanhTrangKinhTeXanh.

Thời gian nộp bài dự thi: 01/05 – 25/06/2013.