Cuộc thi Film4Climate

Cuộc thi Film4Climate đang nhận các tác phẩm dự thi. Giá trị giải thưởng lên tới 8.000 USD, 5.000 USD, 2.000 USD tương ứng với giải nhất, nhì và ba. Các nhà làm phim từ 14-35 tuổi có thể tham gia ở 2 hạng mục: phim quảng cáo (dưới 1 phút) và phim ngắn (dưới 5 phút).
Hạn chót nộp tác phẩm dự thi: 15/09/2016