ILO tuyển trợ lý dự án             

Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) cần tuyển trợ lý dự án “Tăng cường an toàn và sức khỏe trong hợp tác với khu vực công và khu vực tư nhân trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam”, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.