SME Trà Vinh tuyển Tư vấn

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) đang tuyển Tư vấn độc lập Tập huấn và tham vấn với Doanh nghiệp và người dân cấp xã để xác định ưu tiên trong xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ ở cấp xã.
Liên hệ:
Châu Văn Phúc, Cán bộ Hợp phần 2
Điện thoại: 0919253660
Email: phuc.chau@smetravinh.vn
Hạn chót gửi Hồ sơ đề xuất về: 15:00 ngày 01/07/2016.

Thông tin chi tiết xem: Thông báo, Tham chiếu công việc.