Abt Associates tuyển tư vấn

Tổ chức Abt Associates cần tuyển 02 tư vấn, làm việc tại Hà Nội.

01 tư vấn xây dựng lộ trình chuyển dịch vụ lao sang bảo hiểm y tế xã hội

Hạn nộp hồ sơ: 5/3/2021