WWF tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tuyển Cán bộ dự án về rác thải nhựa, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 04/05/2022