CSIP tuyển Quản lý truyền thông

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) đang tuyển 01 Quản lý truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hr@csip.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.