SI tuyển tư vấn nghiên cứu 

Tổ chức Social Impact (SI) cần tuyển tư vấn nghiên cứu cao cấp hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu, đánh giá cũng như đánh giá kết quả hoạt động được thực hiện cho USAID/Việt Nam.

Ứng cử viên quan tâm, vui lòng đăng kí tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 26/9/2021