ACDC tuyển Tư vấn

Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) đang tuyển 02 Tư vấn thực hiện báo cáo giám sát đánh giá về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.