CARE tuyển tư vấn

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển tư vấn cho dự án sức khỏe, làm việc tại Hà Nội và Cần Thơ.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 26/3/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.