ChildFund tuyển 03 vị trí

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam đang tuyển 03 vị trí:

  1. Thực tập sinh địa phương, làm việc tại Cao Bằng
  2. Thực tập sinh truyền thông, làm việc tại Hà Nội
  3. Trợ lý tài chính, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 20/11/2015.