GTV tuyển Quản lý dự án

Nhóm tình nguyện Trentino Onlus (Gruppo Trentino di Volontariato Onlus – GTV) tuyển 01 Quản lý dự án người Việt làm cho dự án phòng ngừa khuyết tật và phục hồi chức năng tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.