Hội thảo quốc tế Bảo tồn Linh trưởng ở Đông Dương lần 3

Từ ngày 08 – 12/10/2013, Hội thảo quốc tế về Bảo tồn Linh trưởng ở khu vực Đông Dương lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Đây sẽ là cơ hội để các nhà bảo tồn và nghiên cứu linh trưởng trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan đến công tác bảo tồn linh trưởng trong khu vực, chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 25 của Hiệp hội nghiên cứu Linh trưởng Quốc tế (IPS) được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8/2014.

Ngoài việc chia sẻ những kết quả nghiên cứu và thực tiễn hoạt động bảo tồn các loài linh trưởng ở Đông Dương, các đại biểu còn được tham gia chuyến thực địa thú vị tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long.

Hạn cuối đăng ký: 31/7/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây.