WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) cần tuyển Điều phối viên dự án đặc biệt, làm việc tại Quảng Trị.

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây