AAV tuyển Tư vấn

Tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AAV) đang tuyển 01 Tư vấn hỗ trợ giáo dục.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email job.aav@actionaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.