PATH tuyển Cố vấn chương trình

Tổ chức PATH tại Việt Nam đang tuyển 01 Cố vấn chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 03/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.