Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển Tư vấn/Nhóm Tư vấn thực hiện nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị về chính sách bảo vệ thai sản tại ba quốc gia Lào, Việt Nam, Campuchia.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 27/3/2020