Plan tuyển Chuyên gia

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Chuyên gia thực hiện khảo sát ban đầu cho dự án “Thúc đẩy chăm sóc và phát triển sớm cho trẻ em dân tộc thiểu số bị thiệt thòi” tại Lai Châu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hieu.gianghoang@plan-international.org hoặc hoang.nguyenhuy@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.