World Vision tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Quản lý dự án ADP, làm việc tại Yên Bái.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 20/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.