World Vision tuyển Trợ lý dự án thời vụ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý dự án thời vụ, làm việc tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 08/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.