Caritas tuyển Trợ lý hành chính – tài chính

Tổ chức Caritas tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý hành chính – tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vietnam@caritas.ch

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.