FFI tuyển 02 vị trí

Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), chương trình tại Việt Nam, đang tuyển 01 Điều phối viên địa phương (Cao Bằng, Hải Phòng) và 01 Cố vấn kỹ thuật.

Liên hệ:

Văn phòng chương tình FFI Việt Nam
340 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Email: viet.hong.le@fauna-flora.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/10/2015