CISDOMA tuyển tư vấn

Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) tuyển tư vấn cho dự án “Nâng cao khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các giải pháp sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu”, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.