SOCODEVI tuyển Chuyên gia bình đẳng giới

Tổ chức SOCODEVI hiện đang tuyển 01 Chuyên gia bình đẳng giới, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email VCEDproject@socodevi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.