VFD tuyển Tư vấn

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) đang tuyển cá nhân hoặc nhóm Tư vấn tổ chức và điều phối diễn đàn Đồng bằng sông Hồng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vfd.info@winrock.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.