WVV tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 Chuyên gia tư vấn làm trưởng nhóm đánh giá cuối kì cho Dự án WASH tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Email: job_application@wvi.org – ĐT: 04. 39439920 (nhánh 118)

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.