NEPCon và SFMI tuyển Chuyên gia đào tạo

Dự án “Nâng Cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng yêu cầu của FLEGT thông qua các tổ chức trung gian” cần tuyển Chuyên gia đào tạo, làm việc toàn thời gian trong vòng 12 tháng.

Dự án do NEPcon và Viện Nghiên cứu Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU).

Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây