Animals Asia tuyển Quản lí nội dung

Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) tuyển 01 Quản lí nội dung, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến  địa chỉ email: sjackson@animalsasia.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.