Oxfam Anh tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam Anh cần tuyển tư vấn ngắn hạn cho dự án giáo dục tại Lào Cai.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9h00 ngày 03/10/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.