GIZ tuyển Thực tập sinh

Dự án Hỗ trợ Năng lượng GIZ đang tuyển Thực tập sinh làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian thực tập: 6 tháng, kể từ giữa tháng 5, đầu tháng 6/2015.

Ứng viên quan tâm gửi đơn đăng kí và CV bằng tiếng Anh đến địa chỉ Email: elie-lukas.limbacher@giz.de

Hạn chót: 03/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.