Dự án SCOH-2 tuyển 03 Tư vấn

Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam – pha 2” (SCOH2) đang tuyển nhiều vị trí:

02 Tư vấn trong nước về ngành Nông Nghiệp và Y tế

01 Tư vấn quốc tế hỗ trợ giám sát thực hiện Chiến lược loại trừ bệnh dại (ARES) và các hoạt động trong khu vực.

Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng thư ký OHP

Tầng 1, Tòa B1, số 1 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: +84 43 7711356/ +84 4 3 7713741 – Fax: +84 4 3 7711362

Email: oh.partnership@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Tư vấn trong nước ngành nông nghiệp; Tư vấn trong nước ngành y tếTư vấn quốc tế