WildAct tuyển Cán bộ

Tổ chức WildAct đang cần tuyển Cán bộ giáo dục và nghiên cứu, làm việc tại Nghệ An.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email info@wildact-vn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây