World Vision tuyển Trợ lý dự án thời vụ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Trợ lý dự án thời vụ, làm việc tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 06/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.