SRD tuyển Quản lý Chương trình

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền Vững (SRD) đang tuyển 01 vị trí Quản lý Chương trình FLEGT hoặc REDD.

Liên hệ:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) – Số 56 ngách 19/9, phố Kim Đồng, Hà Nội

Email:: recruitment@srd.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.