CARE tuyển Trợ lý kế toán

Tổ chức quốc tế CARE tại Việt Nam tuyển 01 Trợ lý kế toán hỗ trợ cho đội ngũ Tài chính làm việc trong vòng 06 tháng tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.