ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tuyển Tư vấn thực hiện dự án hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực quốc gia trong phòng chống và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh, tới địa chỉ email: ogasawara@ilo.org, với bản sao chép gửi tới oanh@ilo.org, 5h chiều ngày 05/05/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.