WWF tuyển Chuyên gia năng lượng

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature – WWF) tuyển Chuyên gia năng lượng làm việc tại TP.HCM.

Yêu cầu 10 năm kinh nghiệm.

Hạn nộp hồ sơ: 09/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.