FHI 360 tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức FHI 360 cần tuyển Chuyên gia thay đổi hành vi và xã hội cho dự án về ô nhiễm rác thải nhựa, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 8/12/2021