World Vision tuyển Kế toán Chương trình

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International Vietnam – WVV) đang tuyển 01 Kế toán Chương trình Phát triển Vùng, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Liên hệ:

Phòng Văn hóa và Con người
Tổ chức Tầm nhìn Thế giới – Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 đường Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39439920 (nhánh 118)

Gửi hồ sơ Online tại Website của WVV

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2014

Thông tin Chi tiết xem tại đây.