UN Women tuyển Nhóm Tư vấn 

Tổ chức UN Women và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tuyển Nhóm Tư vấn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học”.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020

Liên hệ: minh.hanh.0211@gmail.com/ nhungdinhtuyet@gmail.com